PODSTAWOWE ZMIENNE

cg_enemybox (0|1, default 0) - pokazywanie boxow przeciwnikow
cg_enemycolor (r g b, defautl 0 255 0) - kolor boxow przeciwnikow
cg_teambox (0|1, default 0) - pokazywanie boxow robali z tego samego teamu (dziala tylko w trybach druzynowych)
cg_teamcolor (r g b, default 0 0 255) - kolor boxow twojegu teamu
ch_bloodscreen (0|1, default 1) - zaczerwienianie sie ekranu po smierci
ch_crosshaircolor (r g b, default 0 255 0) - kolor celownika
ch_crosshairdist (0 - 30, default 25) - odleglosc celownika od robaka
ch_corsshairtype (0 - 7, default 5) - rodzaj celownika
ch_playerhealth (0|1, default 1) - pokazywanie paska zycia pod robakiem
ch_playerhealth_own (0|1, default 0) - pokazuje pasek zycia pod robakiem
ch_playernames (0|1, default 1) - pokazywanie ksywki nad robakiem
ch_spectator (0|1, default 1) - hud spectatora
ch_radar (0|1, default 0) - pokazywanie radaru
ch_radartype (0 - 2, default 0) - rodzaj kropek na radarze
ch_reloadtimer (0|1, default 0) - pokazywanie czasu pozostalego do konca przeladowania nad glowa robaka
ch_showtime (0|1, default 1) - pokazywanie licznika czasu
ch_statusbar (0 - 4, default 2) - rodzaj huda
cl_weapons (a b c d e, default 1 1 1 1 1) numery poszegolnych broni, ktore maja zostac automatycznie wybrane, po kazdym wczytaniu mapy
wybranie dwoch, lub wiecej tych samych broni powoduje autolosowanie broni

mode (ffa|1v1|tdm|instagib|ballpark, default ffa) [nazwa mapy] - wczytuje mape z wybranym trybem, przyklad: mode tdm pokolenia
sv_deathslimit (0 - 99, default 20) - limit zyc
sv_killslimit (0 - 99, default 20) - limit zabic
sv_maxclients (0 - 8, default 4) - limit graczy na serwerze
sv_timelimit (0 - 99, default 15) - limit czasu w minutach
ch_messages_x (0 - 320, default 315) - pozycja x wiadomosci dotyczacych roznych zdarzen
ch_messages_y (0 - 240, default 2) - pozycja y, j.w.
ch_messages_visible (0 - 1, default 1) - pokazywanie wiadomosci
ch_messages_timer (0 - 9999, default 1000) - ilosc czasu
ch_messages_align (0 - 2, default 1) - justowanie wiadomosci
cg_lasercolor (r g b, default 255 0 0) - kolor celownika rifle
ch_weaponsinfo (0 - 1, default 1) - dodatkowy hud broni
cg_gibs (0 - 9999, default 6) - ilosc flakow jaka wypada po smierci robaka
cg_draw2d (0|1, default 1) - wlacza/wylacza render wszystkich elementow huda
cg_autoscreenshot (0|1, default 1) - wlaczenie tej opcji powoduje ze po zakonczeniu kazdego meczu gra bedzie wykonywala autoscreenshota
sv_healthpacks (0 - 1, default 1) - rzucanie apteczek
sv_healthpacks_delay (0 - 9999, default 60) - odstep czasowy miedzy rzucanymi apteczkami
sv_password (default "") - ustawia haslo serwera
+stats - umozliwia podgladanie na biezaco statystyk broni (domyslnie podbindowane na lshift)
join - dolacza do aktywnych graczy
joinred - dolacza do teamu red w trybach druzynowych
joinblue - dolacza do teamu blue w trybach druzynowych
player_list - zwraca ksywki graczy wraz z numerami id
player_kick [id] - wykopuje gracza o podanym numerze id
sv_pmc (0|1, default 1)
sv_anticamp (0|1, default 0)

GLOSOWANIA

callvote [vote] [wartosc]

Dostepne vote'y:

Przyklad: callvote map pokolenia
callvote 1v1 pokolenia

p0_vote yes - dodaje glos popierajacy
p0_vote no - dodaje glos przeciwny
Domyslne bindy: F1 - p0_vote yes, F2 - p0_vote no

Jezeli liczba glosow popierajacych jest wyzsza od liczby glosow przeciwnych, akacja zostaje wykonana

MENU WYBORU DRUZYNY

Po dolaczeniu sie do serwera, o raz wybraniu broni nalezy wcisnac F4 w celu dolaczenia do gry. Domyslnie zbindowane na F4

OBSLUGA HASEL PO STRONIE KLIENTA I SERWERA

Serwer ma mozliwosc ustawienia hasla, co uniemozliwi wstep nieproszonym gosciom na serwer. Czyni to za pomoca polecenia sv_password (serwer dedykowany sv_ded_password).
UWAGA! Jezeli nie chcesz aby twoj serwer byl chroniony haslem, wystarczy ustawic wartosc "" dla sv_password/sv_ded_password
Klient ktory chce podlaczyc sie do serwera chronionego haslem, wpisuje rcon_password haslo_serwera, a nastepnie laczy sie z serwerem. Jezeli hasla zgadzaja sie, klient zostaje wpuszczony na serwer.

KONFIGURACJA SERWERA DEDYKOWANEGO

Otwieramy server.cfg znajdujacy sie w katalogu promode.

sv_ded_name - nazwa serwera
sv_ded_desc - opis serwera
sv_ded_port - port
sv_ded_rcon_password - haslo rcon
sv_ded_map - domyslna mapa
sv_ded_map_list - lista map dostepnych w grze
sv_ded_mode - tryb gry (1 - ffa, 2 - 1v1, 3 - tdm, 4 - ctf, 5 - instagib, 6 - ballpark 7 - clan arena, 8 - domination)
sv_ded_timelimit - limit czasowy
sv_ded_killslimit - limit zabojstw
sv_ded_deathslimit - limit smierci
sv_ded_maxclients - maksymalna ilosc klientow
sv_ded_showmessage - pokzywanie wiadomosci
sv_ded_messagedelay - odstep czasowy miedzy kolejnymi wiadomosciami
sv_ded_message - tresc wiadomosci
sv_ded_map_random - wartosc 1 sprawia ze po zakonczeniu kazdego pojedynku, serwer losuje mape z puli dostepnych map, opcja reloadmap musi miec wartosc 0, aby ta opcja dzialala poprawnie
sv_ded_map_reload - wartosc 1 sprawia ze serwer po zakonczeniu kazdego pojedynku wczytuje jedna mape, ktora ustalana jest w sv_ded_map, randommaps musi miec wartosc 0, aby ta opcja dzialala poprawnie
sv_ded_map_reloadtime - czas liczony od zakonczenia pojedynku, po ktorym zostanie wczytana nastepna mapa
sv_ded_ircbot - wlacza/wylacza ircbota na serwerze
sv_ded_ircbot_name - nick bota
sv_ded_ircbot_channel - kanal do ktorego dolaczy bot
sv_ded_ircbot_server - adres serwera irc
sv_ded_ircbot_admin1 - ksywka admina 1
sv_ded_ircbot_admin2 - ksywka admina 2
sv_ded_ircbot_admin3 - ksywka admina 3
sv_ded_healthpacks - wlacza/wylacza apteczki
sv_ded_healthpacks_delay - odstep czasowy miedzy kolejnymi apteczkami (sekundy)
sv_ded_password - haslo jakie musi podac klient, aby moc grac na serwerze, ustawienie wartosci "" wylacza ochrone haslem
sv_ded_pmc - ustawienie na 0 ukatywnie nowy tryb zadawania damage
sv_ded_anticamp - wartosc 1 wlacza mutator anticamp

OBSLUGA IRCBOTA

Wszystkie polecenia wydajemy na kanale, do ktorego podlaczy sie nasz bota, polecenia zostana zaakceptowane, jezeli twoj nick zostal dodany do puli adminow

!addbot [team] - dodaje bota do okreslonego teamu
!ban [player] - banuje gracza o podanym nicku
!deathslimit [limit] - limit smierci
!help - podaje wszystkie dostepne polecenia
!kick [player] - kickuje gracza o podanym nicku
!killslimit [limit] - ustawia limit zabojstw
!map [map name] - zmienia mape
!maxclients [limit] - zmienia limit klientow
!plist - podaje liste graczy na serwerze
!score - podaje wyniki graczy
!say [message] - wysyla wiadomosc do serwera
!timelimit [limit] - zmienia limit czasu
!quit - wylacza serwer